Travel & Tours


     

 

ท่องเที่ยว

----

 

ภูฏานได้รับผิดชอบปฏิบัติตามนโยบายการท่องเที่ยว พวกเขามีการจัดการและควบคุมการเติบโต ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมอันโดดเด่นที่พวกเขาหวงแหน ดังนั้นจำนวนของนักท่องเที่ยวในแต่ละปีจึงไม่ค่อยมากนัก โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาภูฏาน จะต้องเดินทางโดยสายการบิน Royal Bhutan นั่นก็คือ Druk Air สนามบินหลักอยู่ในเมือง Paro (65 km จากเมืองหลวง Thimphu) เมื่อผู้มาเยือนที่มาภูฏานแล้ว ที่นั่นไม่มีทางรถไฟ ท่านจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ ทางถนนเท่านั้น

 

 

 

Tour & Excursions

----

 

ท่านจะไม่ได้สัมผัสกับความทันสมัย Shangri-La ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย ล้อมรอบด้วยทิเบตทางตอนเหนือและอินเดียทางตอนใต้ ในฐานะที่เป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธอย่างแท้จริง มันจึงมีวัฒนธรรมประเพณีที่อุดมสมบูรณ์ และวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนใคร ยังคงไว้ซึ่งความเก่าแก่

 

 

 

 

 

การท่องเที่ยวในภูฏาน

----

 

นี่คือสถานที่ในโลกที่แม้แต่นักเดินทางที่มากประสบการณ์ ยังยกให้เป็นหนึ่งในที่หมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวชั้นนำ นโยบายการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูงและผลกระทบต่ำของภูฏาน ช่วยให้ราชอาณาจักรมั่นใจว่าจะคงวัฒนธรรมการดำรงชีวิตที่สมบูรณ์ได้ ราชอาณาจักรซึ่งเป็นตัวแทนดินแดนแห่งความลึกลับที่ยังหลงเหลืออยู่สำหรับนักท่องเทียวที่ชอบการเดินทางไปยังสถานที่ที่เสมือนย้อนเวลากลับไป ผู้มาเยือนได้ก้าวเข้าสู่วัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา และยังคงมีการเต้นรำทำเพลงในเทศกาล และตำนานศิลปะและสถาปัตยกรรม ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นตามธรรมชาติเขียวชอุ่มที่เก่าแก่ของหุบเขาคู่บ้านคู่เมือง ภูฏานยังเป็นจุดหมายปลายทางที่แปลกใหม่ และน่าสนใจสำหรับนักเดินทาง ที่รักในความลึกลับ ที่ทำให้เกิดความสนใจ อยากจะรู้อยากจะเห็น “ฉันคิดว่า สิ่งที่ชาวตะวันตกส่วนใหญ่ต้องการจากกาลเวลาของเขาในภุฏานก็คือ กลิ่นอายของความดั้งเดิมขนานแท้ ที่ประเทศสมัยใหม่ส่วนใหญ่นั้นได้สูญเสียไป”

 

 

     

 

นโยบาย

----

 

วันนี้ ภูฏาน ถูกมองว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ด้วยแรงบันดาลใจจากปรัชญาการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์ ความสุขมวลรวมของคนในชาติ เป็นนโยบายของประเทศ ที่มีมูลค่าสูง แต่การท่องเที่ยวในปริมาณนั้น ทำให้ผู้มาเยือนทุกคนมีความรู้สึกถึงสังคมสังคมหนึ่งที่พยายามจะย้อนไปเป็นส่วนที่ดีที่สุด ในขณะที่โลกนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเทศนี้มียอดเขาที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ถึง 20 อันดับ ซึ่งสูงกว่า 7,000 เมตร แต่การปีนเขาได้ถูกปิดลงในช่วงปลายปี1970 เมื่อกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ที่อาศัยอยู่บนเนินเขา เข้าประท้วงในรัฐสภาว่า ภูเขาศักดิ์สิทธ์ของพวกเขาถูกแสวงหาผลประโยชน์ นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งของนโยบายที่กล้าหาญของภูฏาน ที่เห็นความสุข มีความสำคัญมากกว่าการได้รับวัตถุ ในภูฏาน มีที่ดินถึง 72% ที่เป็นผืนดินภายใต้ผืนป่า และ26% เป็นสวนสาธารณะที่ได้รับการการคุ้มครองให้เป็นมรดกทางศาสนาละวัฒนธรรมอย่างหวงแหน

 

 

 

 

จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยว

----

 

ภูฏานเปิดรับการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2517 หลังจากแยกตัวออกมาหลายศตวรรษ รัฐบาลใช้นโยบายการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวังตั้งแต่ต้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบที่มาจากการท่องเที่ยว ต่อประเทศเล็กๆ นโยบายพิเศษนี้แสดงถึงการเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ดีที่สุด มาก่อนที่แนวคิดนี้จะเป็นที่รู้จัก มาวันนี้ การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในผู้สร้างรายได้ขนาดใหญ่ให้กับประเทศสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

Visitors: 22,945