เกี่ยวกับภูฏาน

----

ภูฏาน เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งวิวัฒนาการ ที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ อยู่ในใจกลางหุบเขาหิมาลัยตะวันออก แท้จริงแล้วภูฏาน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ล้อมรอบไปด้วยภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 38,394 ตารางกิโลเมตร

ซึ่งตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยตะวันออกระหว่างทิเบตไปทางทิศเหนือและในเขตแดนอินเดียของอัสสัมและเบงกอลทางตะวันตกตอนบน

 

ประวัติศาสตร์ของประเทศนั้น ย้อนกลับไปถึงต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนาและจิตวิญญาณของประชากรดั้งเดิม กล้าได้กล้าเสีย เน้นปฏิบัติ และปรองดองกัน พวกเขาอาศัยอยู่ด้วยความกลมกลืนไปกับธรรมชาติ

และมีการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่ได้รับมรดกมาจากศาสนาและวัฒนธรรม

ภูมิศาสตร์

---

 

ในทางตอนเหนือของประเทศ  ประกอบไปด้วยแนวของเทือกเขาหิมาลัย และเทือกเขาแอลป์ทางตะวันออก ลักษณะเป็นทุ่งหญ้าที่ไล่ระดับขึ้นไปจนถึงยอดเขา มีสภาพอากาศเย็นไปจนถึงหนาวทมาก ยอดเขาทางภาคเหนือส่วนใหญ่จะอยู่เหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 7,000 เมตร

 

ภูฏาน มี 5 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูมรสุม ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว และฤดูใบไม้ผลิ

ภูมิอากาศในภูฏานมีความแตกต่างกันไปตามระดับความสูง โดยทางภาคใต้ภูมิอากาศจะร้อนปานกลาง ในพื้นที่สูงทางภาคเหนือ จะมีภูมิอากาศแบบขั้วโลกที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี

ภูฏานตะวันตกจะมีฝนกับมรสุมหนักกว่าทางตอนใต้ ที่ในฤดูร้อนจะร้อนชื้น และฤดูหนาวจะหนาวเย็น ส่วนภาคกลางและตะวันออกมีอากาศอบอุ่นและแห้งมากกว่าทางตะวันตก ที่มีฤดูร้อนที่อบอุ่นและฤดูหนาวที่หนาวเย็น

 

 

      

สกุลเงินภูฏาน

-----

สกุลเงินของภูฏานคือ Ngultrum (Nu) มูลค่าของเงินถูกตรึงไว้กับสกุลเงินรูปีของอินเดีย คือทั้ง Nu และรูปี สามารถใช้ได้ในภูฏาน อัตราการแลกเปลี่ยนโดยประมาณของ Nu 0.46 จะเท่ากับ หนึ่งดอลลาร์สหรัฐ Nu 1.4 จะเท่ากับ 1 บาทไทย

 

 

         

Visitors: 22,943