Society


 

สังคม

----

สังคมของภูฏาน จะถูกแบ่งตามประเพณีเป็น Zhung (ระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและระบอบราชการ) Dratshang (ชุมชนทางศาสนา) และ Mesey (คนทั่วไป) โดยไม่มีระบบวรรณะ

ในช่วงยุคกลาง เมื่อหลุดพ้นจากระบบศักดินาได้ ผู้คนที่เคยทำงานให้กษัตริย์ และขุนนางในวัง (Dzongs) ต่างถูกจัดหมวดหมู่ตามอาชีพของพวกเขา  แต่การจัดนั้นไม่ได้เข้มงวดอะไร เพราะใครๆก็สามารถกลับขึ้นไปสู่ตำแหน่งสูงสุดได้ และทุกคนต้องเสียภาษี

 

     

 

ประชากรและความเป็นอยู่

----- 

คนภูฏานใจดีและเป็นกันเอง  ประชากรส่วนใหญ่ของภูฏานเป็นชาติพันธุ์เดียวกัน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ Sharchops, Ngalong, และ Lhotshampa (แหล่งกำเนิดของเนปาล) ทำให้เกิดประชากร Ddrukpa ในวันนี้  ชาว Sharchops ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกของภูฏาน ถิ่นกำเนิดของพวกเขาสามารถโยงไปถึงกลุ่มชนเผ่าทางตอนเหนือของพม่า และอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือชาว Ngalops นั้น อพยพมาจากที่ราบทิเบต และเป็นผู้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาในราชอาณาจักร ส่วนชาว Lhosampas ส่วนใหญ่อพยพไปยังที่ราบทางตอนใต้ เพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมและออกทำงานในช่วงต้นศตวรรษที่ 20

 

ภาษาประจำชาติคือ ภาษา Dzongkha และภาษาราชการคือ ภาษาอังกฤษ  ประชากรเกือบ 80%  อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งอยู่ห่างจากหัวถนนที่ใช้เวลาเดินทางไม่กี่ชั่วโมง หรือไม่ก็หนึ่งวัน พวกเขาอาศัยอยู่นอกเมือง และยึดปฏิบัติทำไร่กันมาหลายชั่วอายุคนแล้ว  

Thimphu เป็นเมืองหลวงของภูฏาน และมีเมืองที่สำคัญๆ ได้แก่ Paro, Punakha, Bumthang, Trongsa, และUra

 

แม้ว่าภูฏานจะไม่ได้ถือว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวย แต่กษัตริย์องค์ที่ 4 Jigme Singye Wangchuck ได้นำปรัชญาการปกครองที่เป็นเอกลักษณ์ นำมาซึ่งความเจริญอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นความสุขมวลรวมของคนในชาติระดับสูงสุด (GNH) มากกว่าทำตาม GNP ทั่วไป  ถ้าหากคุณกำลังมองหาที่หมายปลายทางที่น่าประทับใจ ในวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตที่เสมือนย้อนเวลากลับไปในหลายศตวรรษ ก็จงมุ่งหน้าสู่ดินแดนมังกรที่น่าหลงใหลนี้

 

 

อาหาร

----

อาหารหลักของชาวภูฏานก็คือ ข้าวกล้อง โซบะ ข้าวสาลี ข้าวโพด เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ เนื้อจามรี ชีส และพริกที่ใช้เป็นผัก ไม่ใช่เครื่องเทศ

 

 

 

การแต่งกาย

----

 

ชายชาวภูฏานจะใส่ Gho ซึ่งเป็นเสื้อคลุมยาว ผูกเอวด้วยเข็มขัดผ้าที่เรียกว่า Kera ส่วนชุดเดรสยาวถึงข้อเท้าของผู้หญิง เป็นที่รู้จักกันในชื่อของ Kira ซึ่งทำจากผ้าทอเนื้อดี สีสันสดใส และมีลวดลายในแบบดั้งเดิม

Visitors: 22,947