ห้องอาหารภูไทย


Bhu-Thai Restaurant.

ห้องอาหารภูไทย

----

Bhu Thai Restaurant (our main dining room), Haven Bhutan, specializes in Thai cuisine, Indian cuisine, Vegetarian cuisine, International cuisine and Local cuisine. We fly in fresh Thai herbs and spices, as well as fresh seafood, every week to ensure the quality is always exceptional.

 

ห้องอาหารหลักของฮาเว่น ภูฏาน, ให้บริการอาหารไทย, อินเดีย, มังสวิรัต, อาหารนานาชาติ และอาหารพื้นเมือง เรานำเข้าสมุทไพรและวัตถุดิบไทย , อาหารทะเลสดใหม่ จึงสามารถมั่นใจในคุณภาพของเรา.

 

 

 

Visitors: 23,855